Om föreningen

Agera lokalt =skapa förändring globalt

Globala klimatavtal kan kännas stora och avlägsna. Små handlingar i vardagen kan kännas oväsentliga. Men när vi agerar på lokal nivå kan vi inspireras av varandra och stötta våra medmänniskor, och på så vis faktiskt skapa en förändring som syns i vårt samhälle. Det är just därför som vi tog fram ett lokalt klimatavtal och skapade vår förening och community.

Mer om Föreningen bakom avtalet

Föreningen för Helsingborgarnas Klimatavtal

Föreningen för Helsingborgarnas klimatavtal är en icke religiöst och politiskt bunden ideell förening. Syftet med att ha en förening är 1) att se till att vi blir fler som skriver på, 2) att det finns ett strategiskt och kontinuerligt arbete med events och aktiviteter för att utbilda, inspirera och engagera invånare till förändring i vardagen 3) att  lyfta till lokala politiker att det finns en kritisk massa som vill se en hållbar och grön framtid.

Cirka 30 events
om året

Community med stor mångfald

Över 500 underskrifter

15+ aktiva volontärer

Helsingborgarnas klimatavtal

Vår Vision & 
vårt uppdrag

Vår vision är att: alla helsingborgare har en hållbar livsstil för klimatet, miljön och sig själva. Att Helsingborgs stad uppfyller uppsatta målen i Klimat- och energiplanen till 2030.

Vårt uppdrag är att: inspirera, utbilda och engagera. På så vis åstadkommer vi ökad medvetenhet och förändrat beteende hos helsingborgarna.

Joina vår härliga grupp
med volontärer! 
Engagemangstrappan

Små steg mot stor förändring - för dig & klimatet

När det kommer till klimatengagemang inspireras vi mycket av och använder en modell som kallas engagemangstrappan och som tagits fram av den danske forskaren John Thøgersen med kollegor. Trappan exemplifierar olika nivåer av engagemang. Det börjar med något litet, som då känns stort, och så byggs det på. För oss är första steget att skriva under avtalet! Efter det kan du ta nästa steg på egen hand, eller välja att engagera dig med oss. Alla steg är viktiga och behövs, men forskare menar att vi behöver bli allt fler som tar kliv högre upp på trappan. Det innebär att engagera sig mer kollektivt, då det är på så sätt vi har störst chans att uppnå den omställning som krävs. 

2. Delta på events

Håll koll på våra event och dyk upp när du känner dig manad.

3. Bli aktiv medlem

Hjälp till på våra event och var med och planera våra aktiviteter några gånger per år.

4. Högaktiv medlem

Engagera dig på mer regelbunden basis genom exempelvis ett styrelseuppdrag.

Styrelsen

Föreningen för Helsingborgarnas klimatavtal

Läs mer om och kom i kontakt med vår styrelse!

Hanna Bergström
Initiativtagare & styrelseordförande

Hanna driver till vardags Bruket Kaffebar, där gänget ofta träffas. Hon har även varit med och startat upp Matkooperativet, och skrivit två kokböcker.

Rebecca Arfwedson
Initiativtagare & styrelseordförande

Rebecca är klimatavtalets kommunikationsguru. Hon drivs av handling framför prat, vilket är precis vad avtalet handlar om.

Jessica Viktorsson
Initiativtagare & styrelsemedlem

Jessica brinner för att göra klimatfrågan till en fråga för alla, och koppla ihop människor oavsett bakgrund med ett klimatengagemang.

Göran Karlström
Styreslemedlem

Göran är en bekymrad morfar/farfar som engagerar sig i klimatfrågan för att se till att hans barnbarn ska få möjlighet till en god framtid. Han är bryggan mellan Klimatavtalet och andra föreningar som arbetar med klimat- och miljöfrågan. Så som Naturskyddsföreningen.

Sara Rondahl
Initiativtagare, styreslemedlem & kassör

Sara har sitt ursprung på Gotland. Hon är utbildad språkvetare, biblioteks- och informationsvetare och yogalärare. Hon är van föreningsmänniska och har brunnit för klimat- och miljöfrågor så länge hon kan minnas.

Josefin Stråhle
Intiativtagare & Styrelsemedlem

En kreativ miljövetare och optimist. Hennes hjärta klappar lite extra för beteendepåverkan, avfallsminimering och omställning till hållbar livsstil.