VÅRT Uppdrag

Utbilda ,inspirera & engagera  

Föreningen för Helsingborgarnas Klimatavtal har som uppdrag att utbilda, inspirera och engagera. På så vis hoppas vi åstadkomma ökad medvetenhet och skapa förändring i Helsingborg.

Mer än ett avtal

Community & roliga events! 

Klimatavtalet är inte bara ett avtal du skriver under. Det är också, för dig som vill, ett community där du kan inspireras och engageras ytterligare i klimatfrågan. Vi arrangerar varje år en rad med olika events. Så som klädbyte, klimatfikor, Afterworks, politikerutfrågningar, kurser och utbildningar etc. Allt detta gör en grupp med volontärer i stort sett helt ideellt.

15 inskickade medborgarförslag

Runt 30 events per år

Över 500 underskrifter

Möten med lokala politiker

Några av våra initiativ

Läs om några av våra intiativ kring avtalet!

Vi har som mission att utbilda, engagera och påverka olika aktörer i Helsingborg kring miljö- och klimatfrågan. Invånare, politiker, tjänstemän, företagare, föreningar etc.

Möten med lokala politiker

Vi har flera olika typer av möten med våra lokala politiker. Vi brukar en gång per år arrangera en politikerutfrågning där vi bjuder in till diskussion kring olika aktuella klimatfrågor. Vi träffar även ofta politikerna en och en för att hålla oss i loopen om vad som händer i staden. Vi träffar och informerar alla folkvalda partier.

Utbildningsforum

Vi brukar ha två olika fokus -teman per år, ex. transport, mat o.s.v. Vi inleder varje tema med en kick-off där vi både får lära oss mer och inspireras av inbjudna talare (ex. tjänstepersoner som ger oss insikter i stadens arbete, företagare som berättar om miljö- och klimatsmarta innovationer eller engagerade invånare som inspirerar) och även börjar spåna på aktiviteter för den nya tema-perioden. Förutom dessa event anordnar vi ibland tillfällen där vi lär oss mer om lokala frågor, som ex. Öresundskrafts satsning på CCS.

Inspirationsevents

För att utbilda och inspirera till mer hållbara beteenden anordnar vi exempelvis utflykter där vi besöker lokala resmål, håller matlagningskurser, filmvisning, klädbytarkväll och liknande.  

Sprida budskapet

Vi deltar med jämna mellanrum i sammanhang där vi är ute och pratar med folk om klimatavtalet och vad vi gör, antingen som talare eller som utställare på marknad eller liknande. Budskapspridandet handlar också om påverkans- och opinionsarbete genom att ex. skriva insändare och föra dialog med politiker och tjänstepersoner. 

Skapa gemenskap

Vi håller med jämna mellanrum klimat-fikor och after works där huvudfokus är att umgås och dela allt från tankar, idéer och känslor med andra. På så sätt kan vi skapa mer gemenskap och tillsammans-känsla och ge kraft och stöd åt varandra - en viktig del för att upprätthålla och skapa ett hållbart klimatengagemang!