Spela video för att lära dig mer om osS

Klimatavtalet för Helsingborgare som vill göra skillnad

Varför ett avtal?

560 helsingborgare
har idag skrivit på klimatavtalet

För att skapa ett mer hållbart samhälle har Helsingborg stad tagit fram en klimat- och energiplan på uppdrag av kommunens politiker. I den står det bland annat att: Helsingborg ska ha netto noll utsläpp av växthusgaser redan år 2030. Dessa är högt uppsatta nödvändiga mål (Sverige har satt målet till år 2045) som Helsingborgs kommun inte kan nå utan att vi helsingborgare hjälper till och jobbar åt samma håll. Detta är anledningen till att vi tagit fram Helsingborgarnas Klimatavtal.

Att agera stärker -
Helsingborgarnas Klimatavtal hjälper dig att hitta ett lagom åtagande som fungerar i din vardag.

Alla avtal tillsammans gör skillnad -
Ju fler vi är som skrivit under desto större incitament till politiker i Helsingborgs Stad att se till att vi når vår stads klimatmål.

Ett community -
Du som skrivit på blir automatisk inbjuden till vårt community där du kan inspireras och engagera dig ytterligare.

Varför vi finns

Skriv på för att se till att vi uppnår våra klimatmål

Globala klimatavtal kan kännas stora och avlägsna. Små handlingar i vardagen kan kännas oväsentliga. Men när vi agerar på lokal nivå kan vi inspireras av varandra och stötta våra medmänniskor, och på så vis faktiskt skapa en förändring som syns i vårt samhälle. Det är just därför som vi tog fram ett lokalt klimatavtal.

Ett avtal för helsingborgare, av helsingborgare för att kraftsamla på en lokalnivå.

Gör som 500+ andra helsingborgare!
Mer än ett avtal

Ett engagerat community

Klimatavtalet är inte bara ett avtal du skriver under. Det är också, för dig som vill, ett community där du kan inspireras och engageras ytterligare i klimatfrågan. Vi arrangerar varje år en rad med olika events. Så som klädbyte, klimatfikor, Afterworks, politikerutfrågningar, kurser och utbildningar etc. Allt detta gör en grupp med volontärer i stort sett helt ideellt.

15 inskickade medborgarförslag

Runt 30 events per år

Över 500 underskrifter

Volontärer i alla åldrar

Några av våra initiativ

Läs om några av våra intiativ kring avtalet!

Vi har som mission att utbilda, engagera och påverka olika aktörer i Helsingborg kring miljö- och klimatfrågan. Invånare, politiker, tjänstemän, företagare, föreningar etc.

Möten med lokala politiker

Vi har flera olika typer av möten med våra lokala politiker. Vi brukar en gång per år arrangera en politikerutfrågning där vi bjuder in till diskussion kring olika aktuella klimatfrågor. Vi träffar även ofta politikerna en och en för att hålla oss i loopen om vad som händer i staden. Vi träffar och informerar alla folkvalda partier.

Utbildningsforum

Vi brukar ha två olika fokus -teman per år, ex. transport, mat o.s.v. Vi inleder varje tema med en kick-off där vi både får lära oss mer och inspireras av inbjudna talare (ex. tjänstepersoner som ger oss insikter i stadens arbete, företagare som berättar om miljö- och klimatsmarta innovationer eller engagerade invånare som inspirerar) och även börjar spåna på aktiviteter för den nya tema-perioden. Förutom dessa event anordnar vi ibland tillfällen där vi lär oss mer om lokala frågor, som ex. Öresundskrafts satsning på CCS.

Inspirationsevents

För att utbilda och inspirera till mer hållbara beteenden anordnar vi exempelvis utflykter där vi besöker lokala resmål, håller matlagningskurser, filmvisning, klädbytarkväll och liknande.  

Sprida budskapet

Vi deltar med jämna mellanrum i sammanhang där vi är ute och pratar med folk om klimatavtalet och vad vi gör, antingen som talare eller som utställare på marknad eller liknande. Budskapspridandet handlar också om påverkans- och opinionsarbete genom att ex. skriva insändare och föra dialog med politiker och tjänstepersoner. 

Skapa gemenskap

Vi håller med jämna mellanrum klimat-fikor och after works där huvudfokus är att umgås och dela allt från tankar, idéer och känslor med andra. På så sätt kan vi skapa mer gemenskap och tillsammans-känsla och ge kraft och stöd åt varandra - en viktig del för att upprätthålla och skapa ett hållbart klimatengagemang!

Engagemangstrappan

Små steg mot stor förändring - för dig & klimatet

När det kommer till klimatengagemang inspireras vi mycket av och använder en modell som kallas engagemangstrappan och som tagits fram av den danske forskaren John Thøgersen med kollegor. Trappan exemplifierar olika nivåer av engagemang. Det börjar med något litet, som då känns stort, och så byggs det på. För oss är första steget att skriva under avtalet! Efter det kan du ta nästa steg på egen hand, eller välja att engagera dig med oss. Alla steg är viktiga och behövs, men forskare menar att vi behöver bli allt fler som tar kliv högre upp på trappan. Det innebär att engagera sig mer kollektivt, då det är på så sätt vi har störst chans att uppnå den omställning som krävs. 

2. Delta på events

Håll koll på våra event och dyk upp när du känner dig manad.

3. Bli aktiv medlem

Hjälp till på våra event och var med och planera våra aktiviteter några gånger per år.

4. Högaktiv medlem

Engagera dig på mer regelbunden basis genom exempelvis ett styrelseuppdrag.