Stöd oss

Ge en gåva genom  engångs-donation

Ett fint sätt att ge föreningen och dess arbete lite extra support! Vårt mål är att värka för ett klimatneutralt Helsingborg 2030. Där alla invånare har ställt om och staden fortsätter att frodas.

Stöd oss

Mer om föreningen & hur du kan ge en gåva!

Föreningen för Helsingborgarnas klimatavtal är en icke religiöst och politiskt bunden ideell förening. Syftet med att ha en förening är 1) att se till att vi blir fler som skriver på, 2) att det finns ett strategiskt och kontinuerligt arbete med events och aktiviteter för att utbilda, inspirera och engagera invånare till förändring i vardagen och 3) lyfta till politiker att vi är en kritisk massa som aktivt jobbar för en hållbar och grön framtid för att ge dem incitament att fortsätta jobba för ambitiösa mål och lösningar.

Vår vision är att: alla helsingborgare har en hållbar livsstil för klimatet, miljön och sig själva. Att Helsingborgs stad uppfyller uppsatta målen i Klimat- och energiplanen till 2030.

Vårt uppdrag är att: inspirera, utbilda och engagera. På så vis åstadkommer vi ökad medvetenhet och förändrat beteende hos helsingborgarna.

Vi har precis börjat att få frågor om att donera pengar till vårt arbete, och har därför inte än satt några tydliga riktlinjer eller instruktioner för hur det ska gå till. Om det är något du är intresserad av att göra så ber vi dig att mejla föreningens styrelse.