För helsingborgare, av helsingborgare

Varför ett avtal?

Varför ett klimatavtal i en stad som redan är så pass mycket i framkant?

För att skapa ett mer hållbart samhälle har Helsingborg stad tagit fram en klimat- och energiplan på uppdrag av kommunens politiker. I den står det bland annat att: Helsingborg ska ha netto noll utsläpp av växthusgaser redan år 2030.

Dessa är högt uppsatta nödvändiga mål (Sverige har satt målet till år 2045) som Helsingborgs kommun inte kan nå utan att vi helsingborgare hjälper till och jobbar åt samma håll. Det är här du kommer in i bilden. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken genom att börja göra de förändringar i vår vardag som krävs.

Dessutom, ju fler vi är som vill vara med ju större skillnad kan vi göra och desto mer kan vi kräva från kommunen och våra politiker och tillsammans se till att vi alla lever upp till de ambitiösa klimatmål som satts för vår stad.

Helsingborgarnas klimatavtal är alltså ett sätt för oss invånare att visa att vi är en stor massa som vill se målen som är satta uppfyllas. Bakom avtalet finns en förening med volontärer som ständigt agerar blåslampa och ser till att makthavare lever upp till sina ambitioner, samt ger alla som skrivit på ett community för att utbyta idéer och inspireras av varandra.

Varför vi finns

Skriv på för att se till att vi uppnår våra klimatmål

Globala klimatavtal kan kännas stora och avlägsna. Små handlingar i vardagen kan kännas oväsentliga. Men när vi agerar på lokal nivå kan vi inspireras av varandra och stötta våra medmänniskor, och på så vis faktiskt skapa en förändring som syns i vårt samhälle. Det är just därför som vi tog fram ett lokalt klimatavtal.

Ett avtal för helsingborgare, av helsingborgare för att kraftsamla på en lokalnivå.

Gör som 500+ andra helsingborgare!
Mer om föreningen bakom

Ett engagerat community! 

Föreningen för Helsingborgarnas klimatavtal är en icke religiöst och politiskt bunden ideell förening. Syftet med att ha en förening är 1) att se till att vi blir fler som skriver på, 2) att det finns ett strategiskt och kontinuerligt arbete med events och aktiviteter för att utbilda, inspirera och engagera invånare till förändring i vardagen 3) att  lyfta till lokala politiker att det finns en kritisk massa som vill se en hållbar och grön framtid.

15 inskickade medborgarförslag

Runt 30 events per år

Över 500 underskrifter

Volontärer i alla åldrar

FAQ

Återkommande frågor & svar

Här har vi samlat återkommande frågor och svar på de mest återkommande frågorna vi får från er!

Är klimatavtalet ett politiskt eller religiöst initiativ?

Helsingborgarnas klimatavtal är religiöst och partipolitiskt obundet. Vi är ett medborgarinitiativ som jobbar för att Helsingborg ska bli en grönare stad och uppnå klimatmålen.

Kan jag skriva under om jag bor i en av grannkommunerna?

Ja, det går jättebra! Vi kommer inte räkna med ditt avtal när vi pratar med politiker i kommunen, men däremot blir du en del av vårt community. Detta innebär att du får våra nyhetsbrev, kan delta på events och engagera dig som volontär.

Hur hanteras mina personuppgifter efter att jag skrivit på?

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Varför behövs ett klimatavtal i Helsingborg som redan ligger i framkant när det kommer till klimatfrågor? 

För att skapa ett mer hållbart samhälle har Helsingborg stad tagit fram en klimat- och energiplan på uppdrag av kommunens politiker. I den står det bland annat att: Helsingborg ska ha netto noll utsläpp av växthusgaser redan år 2030.

Dessa är högt uppsatta nödvändiga mål (Sverige har satt målet till år 2045) som Helsingborgs kommun inte kan nå utan att vi helsingborgare hjälper till och jobbar åt samma håll. Det är här du kommer in i bilden. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken genom att börja göra de förändringar i vår vardag som krävs.

Dessutom, ju fler vi är som vill vara med ju större skillnad kan vi göra och desto mer kan vi kräva från kommunen och våra politiker och tillsammans se till att vi alla lever upp till de ambitiösa klimatmål som satts för vår stad.

Helsingborgarnas klimatavtal är alltså ett sätt för oss invånare att visa att vi är en stor massa som vill se målen som är satta uppfyllas. Bakom avtalet finns en förening med volontärer som ständigt agerar blåslampa och ser till att makthavare lever upp till sina ambitioner, samt ger alla som skrivit på ett community för att utbyta idéer och inspireras av varandra.

Är Helsingborgarnas Klimatavtal kopplat till kommunens klimatavtal för föreningar och företag?

Nej, det är ett fristående medborgarintiativ som startades ungefär samtidigt som föreningarnas och företagens klimatavtal. Vi har en del samverkan med kommunen, men klimatavtalen är fristående från varandra.

Om du driver en förening eller företag som skrivit på Klimatavtalet för föreningar och företag så är ett tips att dela Helsingborgarnas Klimatavtal med era medlemmar eller medarbetare. Vi kommer gärna ut och föreläser och berättar mer om intiativet samt vikten och kraften i att alla tar sina steg mot ett mer hållbart levnadssätt.

Vilka är det som står bakom och driver klimatavtalet? 

Alla som skrivit på helsingborgarnas klimatavtal står bakom vårt intiativ. Det är idag 500+ invånare som är 16+ år gamla, alla områden och bakgrunder representerade.

Det finns även förening för Helsingborgarnas Klimatavtal som har ansvar för att klimatavtalet ska växa och bli ännu större och skapa ännu mer värde. Läs mer om föreningen här.