Kalender

Se vad som är på gång just nu!

Nedan hittar du vår kalender. Här kan du se allt vi har på gång just nu. Vi har som regel en klimatfika, ett öppet möte i månaden. Utöver det brukar vi ha ett till två större events per månad!

Varför ett avtal?

Kalender

Öppet informationsmöte: Första tisdagen varje månad har vi detta möte. Vi diskuterar och planerar vidare våra pågående projekt, och spånar nya. Vi har som ambition att alltid ha en inspirerande föreläsning från en kul person. Alla är välkomna, likaväl aktiv volontär som nyfiken potentiell.

"Action"-fika: En återkommande fika vi försöker ha i mitten av varje månad. Syftet är att samlas kring ett eller flera projekt vi jobbar med just nu och jobba med dem tillsammans. Vi brukar synas rätt så väl, men ser du oss inte - fråga Brukets personal!  Alla är välkomna, likaväl aktiv volontär som nyfiken potentiell.

Styrelsemöte: En gång i månaden träffas styrelsen för möte. Det är ett öppet möte.