January 5, 2024

Kort om höstens Kick-off och vad talarna sa!

En inspirerande kväll på Mindpark Open Space där tanken var att utbilda och informera medlemmar om vad det finns för initiativ redan kopplat till vårt tema.

En inspirerande kväll på Mindpark Open Space där tanken var att utbilda och informera medlemmar om vad det finns för initiativ redan kopplat till vårt tema.

Vad vi tar med oss framförallt är att det finns mycket bra initiativ redan som vi borde promota och sprida till den stora massan, vara med och utveckla samt översätta till andra grupper och områden.

Representanter från staden:

  • Christina Zoric Persson, samhällsstrateg, var på plats och pratade om stadens klimat och energiplan och vilken del hållbar matproduktion och konsumtion spelar i den. Här handlar det framförallt om att tänka till i upphandlingar staden gör men också skapa kampanjer för att uppmuntra till mindre matsvinn och utbilda i vad som är hållbar matkonsumtion.
  • Sofia Mattson, ansvarig för Företagens Klimatavtal. Berättade att fler och fler ansluter sig och att det finns en stor styrka i detta nätverk dels för att skapa nya syneriger och samarbeten mellan kommun och företag, men även för att företag ska comitta mer till att göra en omställning.
  • Monica Rull Lundin, miljösamordnare, kom och pratade om stadens skolmatsprojekt. Ett projekt som handlar om att minska matsvinn och bjuda på hållbar skolmat utifrån lågt miljöavtryck. Väldigt inspirerande!

Representanter från företagssidan:

  • Niclas Carlsson från Nordic Sea Farm höll en kort presentation om deras tångodlingar på västkusten och hur de hoppas bidra till att inspirera och skapa nya konsumtionsmönster kring mat med tång i.
  • Joakim Lundgren från HPP Nordic var på plats och berättade om deras högtrycksmetod för att förlänga hållbarhet på livsmedel och därigenom minska matsvinnet.
Tips!

Fler nyheter och inlägg!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit augue egestas feugiat in id vitae a in dui diam diam libero purus nec enim dolor sed venenatis eros.

Se alla inlägg

Inga inlägg hittade